محمد خزایی دروازه بان سایپا در هفته چهاردهم لیگ یک موفق شد برابر ماشین سازی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و موفق به ثبت کلین شیت شد تا در تیم منتخب هفته چهاردهم قرار بگیرد.