حسین میرزا حسینی مدافع پارس جنوبی در هفته چهاردهم لیگ یک موفق شد برابر ویستاتوربین عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد تا در تیم منتخب هفته چهاردهم قرار بگیرد.