کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده دیدار شهید قندی یزد و نود ارومیه صادر کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه شهید قندی یزد نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال شهید قندی یزد با نتیجه سه بر صفر در مقابل تیم فوتبال نود ارومیه در تاریخ 21 اردیبهشت ماه به لحاظ عدم برگزاری مسابقه به جهت تامین امنیت این دیدار و پرداخت 200 میلیون ریال محکوم شده بود، کمیته استیناف اعلام کرد شرح ماوقع چنین بوده است که علی رغم تشکیل جلسه هماهنگی و لزوم تأمین امنیت بازی از طرف نیروی انتظامی محل , ولیکن با عدم حضور نیروی انتظامی و امکان انجام بازی میسر نمی شود.

بند ۱۱ ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی مسابقات اشعار می دارد در صورتی که عدم برگزاری مسابقه ناشی از عدم حضور نیروی انتظامی باشد. سازمان لیگ مسابقه مذکور را لغو و بازی را در زمین بی طرف برگزار می نماید و کلیه هزینه های تیم میهمان بر عهده میزبان می باشد از طرف ریاست سازمان لیگ به دبیر کل فدراسیون اعلام می شود.

بر همین اساس با توجه به مراتب مذکور و توجها به احراز عدم تقصیر تجدیدنظر خواه؛ مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی و آئین نامه اجرایی مسابقات مذکور با نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر برائت تجدیدنظر خواه و برگزاری مسابقه طبق نظر سازمان لیگ وفق آئین نامه اجرایی مسابقات صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.