گل اول مس کرمان به داماش گیلان توسط خشایار زبرجد به ثمر رسید تا نتیجه مساوی 1بر1 شود.