تمرین دیروز تیم فوتبال وحدت یزد برگزار نشد.

به گزارش فرتاک ورزشی از یزد، شنیده ها حاکی از این است که مدیرعامل تیم وحدت، تلفن هیچکس را جواب نمیدهد. دو پاداش که وعده داده شده است پرداخت نشده بازی، همچنین ۵ درصد از قرارداد که وعده داده بودند پرداخت نشده است.

روز گذشته یکی از رقیب های اصلی تیم وحدت یعنی تیم فجر سپاسی 35 درصد از قرارداشان پرداخت شده است. رقیب دیگر تیم وحدت یعنی خیبر خرم آباد برای اینکه از سه بازی پیش رو فقط شش امتیاز بگیرد، 50درصد از قراردادشان پرداخت خواهد شد.

حال باید برگه اصل قرارداد به بازیکنان داده شود، پاداش هایشان پرداخت شود و وعده پرداخت ۵ درصد عملی شود.

 

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: لیگ یک - وحدت یزد -