سعید بیگی سرمربی تیم فوتبال برق آرا البرز در گفتگویی با خبرنگار فرتاک ورزشی در خصوص مسائل مالی و وعده های برخی از تیم ها افزود ; متاسفانه برخی اتفاقات در برخی از تیم ها به گوش میرسد که ادم را به تعجب وا میدارد در لیگ سه و رقم های سه و نیم تا چهارمیلیون تومان به طور ماهیانه به معنی این می باشد که آن رقم پرداخت نمیگردد و بازیکنان را به راحتی فریب میدهند و اگر قرار بر این باشد که ماهانه سه الی چهار میلیون تومان به بازیکنان لیگ سه ایی دهند باید به بازیکنان لیگ دویی ماهانه بیست میلیون پرداخت کنند!

 وی در ادامه افزود به این دلیل که لیگ دسته سوم لیگ آماتور به حساب می آید بازیکنان زیاد فریب میخورند و جالب اینکه بازیکنان چندبار باید از یک سوراخ نیش بخورند به طور مثال تیم برق آرا که خود سرمربی این تیم هستم طوری بسته شده که بتوانیم به بازیکنان پرداختی داشته باشیم و با تجربه ای از سالهای گذشته در لیگ دسته سوم دارم این را فهمیده ام که سنگ بزرگ نشانه ننداختن است و این را به عینه دیدیم که تیمی با رقم های نجومی به بازیکنان پیشنهاد دادند و قرارداد بستند اما در میانه راه به دلیل هزبنه های زیاد از تیم داری منصرف شدند و نتوانستند به وعده های خود عمل کنند

و از نظر بنده تیم هایی که حاضرند به این شکل هزینه کنند دلیلی برای تیم داری در مرحله نخست مسابقات لیگ دسته سوم وجود ندارد و به نظرم بهتر است در لیگ دو تیم داری کنند

وی در پایان افزود; دو الی سه تیم قراردادهای آنچنانی با بازیکن میبندند اما باید ببینیم پرداختی به بازیکنان چقدر میباشد که مطمئنا یک دهم آن مبلغ میباشد

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.