کمیته مسابقات اسامی محرومان باشگاهی از فصل گذشته را اعلام کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان  از فصل گذشته که  در این فصل محروم هستند در لیگدسته سوم به شرح زیر است:

 

لیست اسامی محرومان لیگ دسته سوم کشور فصل ۹۹-۹۸

مدت    تیم    سمت    نام و نام خانوادگی    ردیف    مدت    تیم    سمت    نام و نام خانوادگی    ردیف

۳ جلسه انضباطی    بهین باتیس اصفهان    بازیکن    حسین ملکی    ۶۱    ۱ جلسه اخراج    شهرداری فریدونکنار    بازیکن    علی حبیبی    ۱

۲ جلسه انضباطی    شهرداری آستارا    سرمربی    حسن اشجاری    ۶۲    ۱ جلسه اخراج    میلاد مهر تهران    مربی    هادی رحمانی    ۲

۳ جلسه انضباطی    شهرداری آستارا    بازیکن    مهران گلبرگ    ۶۳    ۱ جلسه اخراج    تازان تهران    بازیکن    سینا مهدیزاده    ۳

۶ ماه انضباطی    ویستا توربین    سرمربی    میلاد بلادی    ۶۴    ۱ جلسه اخراج    مکریان مهاباد    بازیکن    رحمان نیکجویان    ۴

۳ ماه از ورود به ورزشگاه    ویستا توربین    مدیرعامل    کاظم عابدینی    ۶۵    ۱ جلسه اخراج    شهرداری آستارا    سرمربی    حسن اشجاری    ۵

۳ جلسه انضباطی    تازان تهران    بازیکن    محمدرضا قربانی    ۶۶    ۱ جلسه اخراج    شهید مولایی قائمشهر    تدارکات    ابراهیم مرزبان    ۶

۳ جلسه انضباطی    تازان تهران    بازیکن    مرتضی کریمیان    ۶۷    ۱ جلسه اخراج    نفت ایرانیان    مربی    محسن سعدی    ۷

۲ جلسه انضباطی    تازان تهران    سپرست    رجبعلی دوستی    ۶۸    ۱ جلسه اخراج    سینا صنعت ایذه    بازیکن    آرمان محمودی    ۸

۳ جلسه انضباطی    تازان تهران    مربی    مهدی جباری    ۶۹    ۱ جلسه اخراج    سینا صنعت ایذه    بازیکن    آرمان سعیدی    ۹

۳ جلسه انضباطی    پویندگان مرودشت    بازیکن    سامان شعبانی    ۷۰    ۱ جلسه اخراج    کیان تهران    بازیکن    عباس خواستان    ۱۰

۳ جلسه انضباطی    شهید مولایی قائمشهر    بازیکن    ناصر رضایی    ۷۱    ۱ جلسه اخراج    کیان تهران    بازیکن    حسین بابایی    ۱۱

۲ جلسه انضباطی    شهید مولایی قائمشهر    تدارکات    ابراهیم مرزبان    ۷۲    ۱ جلسه اخراج    جنوب باغملک    بازیکن    رضا زمانی    ۱۲

۶ ماه انضباطی    شهید مولایی قائمشهر    سرمربی    ابراهیم مرادی    ۷۳    ۱ جلسه اخراج    جنوب باغملک    بازیکن    میلاد زنگنه    ۱۳

۳ جلسه انضباطی    شهید مولایی قائمشهر    بازیکن    مرتضی اکتیجی    ۷۴    ۱ جلسه اخراج    ابوذر باشت    سرپرست    علی حبیبی    ۱۴

۳ جلسه انضباطی    ستاره سرخ کاشان    سرمربی    موسی قنواتی    ۷۵    ۱ جلسه اخراج    ابوذر باشت    بازیکن    حمید شاکری    ۱۵

۳ جلسه انضباطی    پویندگان مرودشت    سرمربی    پیمان جاشکی    ۷۶    ۱ جلسه اخراج    کیشوند کیش    بازیکن    جمال بزغانی    ۱۶

۲ جلسه انضباطی    ذوالفقار کاشان    سرمربی    علیرضا آلبوغبیش    ۷۷    ۱ جلسه اخراج    فجر رفسنجان    سرمربی    علی رضایی    ۱۷

۳ جلسه انضباطی    تازان تهران    بازیکن    کیانوش محمدی    ۷۸    ۱ جلسه انضباطی    ذوب و فلزات همدان    بازیکن    حسین عسگری    ۱۸

۱ جلسه انضباطی    پاس گیلان    سرمربی    اسماعیل رجب زاده    ۷۹    ۲ جلسه انضباطی    آریا سنگسر سمنان    بازیکن    مهدی هدایتی پور    ۱۹

۳ جلسه انضباطی    مکریان مهاباد    بازیکن    هیوا عبداله پور    ۸۰    ۳ جلسه انضباطی    میهن مشهد    بازیکن    مصطفی رامشینی    ۲۰

۶ ماه انضباطی    شهدای آران و بیدگل    سرپرست    علیرضا مدبر نژاد    ۸۱    ۳ جلسه انضباطی    سپاهان خورموج    بازیکن    عباس رضایی حقیقی    ۲۱

۶ ماه از ورود ورزشگاه    شهدای آران و بیدگل    تماشاگر آران و بیدگل    سجاد صمدی    ۸۲    ۶ جلسه انضباطی    شهید کلهر شهریار    بازیکن    میثم غلامی    ۲۲

۱ جلسه انضباطی    مکریان مهاباد    مربی    حسین زینالی    ۸۳    ۵ جلسه انضباطی    شهید کلهر شهریار    بازیکن    امیر مقدم یزدی    ۲۳

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    بازیکن    محمد مرفاوی    ۸۴    ۲ جلسه انضباطی    خلیج فارس میناب    بازیکن    امیر محمد ذاکری    ۲۴

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    بازیکن    هادی فیاضی    ۸۵    ۳ جلسه انضباطی    پرسپولیس دزفول    مربی    علیرضا کلانتریان    ۲۵

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    بازیکن    احمد خنجری    ۸۶    ۳ جلسه انضباطی    پرسپولیس دزفول    تدارکات    عارف پوراسلام    ۲۶

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    بازیکن    حمید امیری    ۸۷    ۲ جلسه انضباطی    کوشک بیدک    بازیکن    علی اصغرعادل آزاد    ۲۷

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    سرمربی    علیرضا کنگریس    ۸۸    ۲ جلسه انضباطی    سفیر قزوین    بازیکن    وحید اقایی    ۲۸

۲ جلسه انضباطی    استقلال ملاثانی    مربی    مجاهد یراحیان    ۸۹    ۴ جلسه انضباطی    میهن مشهد    بازیکن    کامران چاه جویی    ۲۹

۱ جلسه انضباطی    سپاهان نوین    بازیکن    مهرداد شاه نظری    ۹۰    ۴ جلسه انضباطی    میهن مشهد    بازیکن    امین کاتبی    ۳۰

۱ جلسه انضباطی    سپاهان نوین    بازیکن    محمد امینی    ۹۱    ۳ جلسه انضباطی    پرسپولیس دزفول    سرپرست    حسن ناصری    ۳۱

۲ جلسه انضباطی    دارایی گز    سرپرست    رضا کردجزی    ۹۲    ۱ جلسه انضباطی    داماش تهران    بازیکن    رضا صفری    ۳۲

۱ جلسه انضباطی    شهرداری فریدونکنار    سرپرست    رضا جانعلی پور    ۹۳    ۴ جلسه انضباطی    داماش تهران    تدارکات    عباس علیزاده    ۳۳

۲ جلسه انضباطی    شهدای رزکان کرج    مربی    مهدی محمد زاده    ۹۴    ۱ جلسه انضباطی    دره ۱۹۹۸    تدارکات    یزدان رضایی    ۳۴

۳ جلسه انضباطی    شهدای رزکان کرج    بازیکن    هادی زرین ساعد    ۹۵    ۴ جلسه انضباطی    صنعت مشهد    مربی    فرامرز حسینی    ۳۵

۵ جلسه انضباطی    شهرداری اردبیل    مربی    یوسف فتحعلی زاده    ۹۶    ۳ جلسه انضباطی    صنعت مشهد    سرمربی    نوید گلبویی    ۳۶

۲ جلسه انضباطی    شهرداری اردبیل    سرمربی    اصغر فرخی    ۹۷    ۲ جلسه انضباطی    صنعت مشهد    بازیکن    مجید اعلایی نژاد    ۳۷

۳ جلسه انضباطی    شهرداری اردبیل    بازیکن    امیر رضا دستور    ۹۸    ۲ جلسه انضباطی    بافق یزد    تدارکات    رسول فتاحی    ۳۸

۲ جلسه انضباطی    کیان    مربی    رضا حمیدی    ۹۹    ۳ جلسه انضباطی    جنوب باغملک    بازیکن    رضا زمانی    ۳۹

۱ جلسه انضباطی    کیان    بازیکن    محمدرضا سعد اله    ۱۰۰    ۳ جلسه انضباطی    جنوب باغملک    بازیکن    میلاد زنگنه    ۴۰

۲ جلسه انضباطی    منصور ساوه    مربی    مهدی ورنکش    ۱۰۱    ۳ جلسه انضباطی    خلیج فارس میناب    سرمربی    شهاب جهانگیری    ۴۱

۳ جلسه انضباطی    منصور ساوه    بازیکن    تورج جعفری    ۱۰۲    ۳ جلسه انضباطی    ابوذر باشت    بازیکن    حمید شاکری    ۴۲

                    ۱۰۳    ۳ جلسه انضباطی    شهاب تهران    بازیکن    مهرداد زارعی    ۴۳

                    ۱۰۴    ۱ جلسه انضباطی    شهاب تهران    بازیکن    عرفان قهرمانی    ۴۴

                    ۱۰۵    ۳ جلسه انضباطی    شهاب تهران    بازیکن    فرشید عبدل زاده    ۴۵

                    ۱۰۶    ۱ جلسه انضباطی    سولدوز نقده    مدیر تیم    رضا عبدلی    ۴۶

                    ۱۰۷    ۱ جلسه انضباطی    شهید کلهر شهریار    بازیکن    مهرداد جباری    ۴۷

                    ۱۰۸    ۱ جلسه انضباطی    فجر شهید کاظمی    بازیکن    محمد امین رضایی    ۴۸

                    ۱۰۹    ۱ سال از ۱۴/۸/۹۷    پرواز زنجان    بازیکن    جمشید تقی لو    ۴۹

                    ۱۱۰    ۶ ماه از ۱۴/۸/۹۷    پرواز زنجان    بازیکن    حمید عشقی    ۵۰

                    ۱۱۱    ۴ ماه از ۲۸/۸/۹۷    پرواز زنجان    بازیکن    امیرعلی اوسطی    ۵۱

                    ۱۱۲    ۴ ماه از ۲۸/۸/۹۷    پرواز زنجان    بازیکن    مجید عشقی    ۵۲

                    ۱۱۳    ۱ جلسه انضباطی    پیشگامان فنون پارس    سر مربی    امیر توکلی    ۵۳

                    ۱۱۴    ۳ جلسه انضباطی    پیشگامان فنون پارس    مربی    محمد تقی مشایخی    ۵۴

                    ۱۱۵    ۳ جلسه انضباطی    پیشگامان فنون پارس    بازیکن    احسان سلیمانی    ۵۵

                    ۱۱۶    ۴ ماه انضباطی    سینا صنعت ایذه    تدارکات    مجید صیدآلی    ۵۶

                    ۱۱۷    ۲ جلسه انضباطی    سینا صنعت ایذه    بازیکن    مسعود محمدی    ۵۷

                    ۱۱۸    ۲ جلسه انضباطی    سینا صنعت ایذه    بازیکن    یعقوب سلحشوری    ۵۸

                    ۱۱۹    ۲ جلسه انضباطی    شهدای رزکان کرج    بازیکن    شاهین جلیلی    ۵۹

                    ۱۲۰    ۲ جلسه انضباطی    بهین باتیس اصفهان    مربی    دانیال سارنج    ۶۰

 


 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.