در تایید خبر چند روز گذشته فرتاک ورزشی آرای جدیدی از سوی کمیته انضباطی اعلام شد

به گزارش فرتاک ورزشی،

در خصوص شکایت باشگاه های مقاومت تهران ، مهاجر نوین مشهد و جوان نوین ساری علیه باشگاه پاراگ تهران مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام علی محمدی در بازی مقابل این تیم ها شکایت به ترتیب در تاریخ های ۱۲ تیرماه ، ۱۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۲۸ تیرماه سال جاری(رفت و برگشت مقابل تیم جوان نوین ساری) با این توضیح که نامبرده فاقد مجوز فعالیت ورزشی بوده است و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ، این کمیته به بررسی این امر که بیانگر جعلی و فاقد اصالت بودن مجوز فعالیت ورزشی در زمان ثبت نام بازیکن  علی محمدی ابرازی از سوی باشگاه پاراگ تهران به سازمان لیگ فوتبال بوده پرداخته که استعلام به عمل آمده از این سازمان درخصوص حضور بازیکن مذکور در مقابل تیم شکات در بازی های موصوف می باشد.

در نتیجه تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۶۱ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ ضمن بازنده اعلام نمودن تیم پاراگ تهران با نتیجه ۳ بر ۰ در بازی های مورد شکایت مذکور باشگاه پاراگ به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی و  علی محمدی ، بازیکن تیم فوق نیز به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره قابل اجرا بوده و از حیث جرایم تعیینی قطعی و نسبت به سایر موارد ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

همچنین با اعمال نتایج اعلام شده از سوی کمیته انضباطی در جدول تیم پیشگامان فنون پارس با ۲۳ امتیاز و قرارگیری در رتبه هشتم جدول گروه اول به مرحله اول رقابت های لیگ سه سقوط کرد.

 این در حالی است که تیم پیشگامان پیش از اعلام رای این پرونده در پایان مرحله گروهی با کسب ۱۸ امتیاز و قرارگیری در رتبه نهم به مرحله اول سقوط کرده بود البته این تیم نیز به مانند سه تیم مذکور در مقطعی با شکایت از باشگاه پاراگ حکم ۳ امتیازی از کمیته انضباطی گرفت و با آن حکم به صورت کوتاه مدت در مرحله نهایی ابقاء و به جای این تیم جوان نوین ساری به مرحله اول سقوط کرد اما با این رای جدید کمیته انضباطی و اعمال تغییرات در جدول گروه اول پیشگامان برای بار دوم به مرحله اول سقوط کرد!

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.