برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم:

یکشنبه ۱۴ فروردین 

داماشیان گیلان - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

دوشنبه ۱۵ فروردین 

سامیت تهران- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار تهران

ستاره اتحاد تبریز- مقاومت آستارا - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه شهرداری تبریز آذربایجان شرقی

جوان نوین ساری- مقاومت تهران- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهداء ساری مازندران

پارسا صنعت خراسان جنوبی- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

کیا تهران - دریای بابل- ساعت ۲۰ – ورزشگاه بعثت تهران تهران

کیان اراک - یزد لوله- ساعت ۲۰ – ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک مرکزی

فولاد هرمزگان- استقلال شوش- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان

نفت امیدیه -  فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه خوزستان

سپاهان نوین ایذه - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

اتحاد کامیاران- علوی خرمدره زنجان ۲۰:۳۰ سوم متعاقبا اعلام می گردد

سه شنبه ۱۶ فروردین

شاهین بجنورد- نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه ۱۹مهر بجنورد

شادکام مشهد - ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه ثامن الائمه)ع) مشهد

بنیامین ورزشی تهران- سردار بوکان- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار

چهارشنبه ۱۷ فروردین

پانیک گیلان –آرتام تبریز- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته چهارم

یکشنبه ۲۱ فروردین

شهرداری فومن -ستاره اتحاد تبریز- ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

آریو اسلامشهر- جوان نوین ساری - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهدا اسلامشهر

دریای بابل - پارسا صنعت خراسان جنوبی - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهدا سیمرغ

سپاهان نوین اصفهان - سپاهان نوین ایذه - ساعت ۲۰– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یزد لوله - سامیت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری یزد

نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه نفت اهواز

استقلال شوش- کیان اراک- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی شوش

دوشنبه ۲۲ فروردین

ستارگان مردان پاشا - کیا تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه انقلاب کرج البرز

نوین کشاورز علی آباد –شادکام مشهد- ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

فرهنگ رامهرمز -فولاد هرمزگان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی رامهرمز خوزستان

علوی خرمدره زنجان - بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

سه شنبه ۲۳ فروردین

مقاومت تهران- شاهین بجنورد- ساعت ۲۰– ورزشگاه غدیر تهران

مقاومت آستارا- اتحاد کامیاران - ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه سردارجنگل رشت

سردار بوکان - پانیک گیلان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه آزادی مهاباد

آرتام تبریز - داماشیان گیلان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهرداری تبریز

هفته پنجم

یکشنبه ۲۸ فروردین

پارسا صنعت  خراسان جنوبی -   ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

یزد لوله - استقلال شوش- ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری یزد

کیان اراک - فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک

کیا تهران – شادکام مشهد- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه بعثت تهران

نفت امیدیه -سپاهان نوین اصفهان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهدای نفت امیدیه

سپاهان نوین ایذه - سامیت تهران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

جوان نوین ساری - دریای بابل- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه شهدا ساری

فولاد هرمزگان - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

دوشنبه ۲۹ فروردین

شاهین بجنورد  - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

علوی خرمدره زنجان - مقاومت آستارا - ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

اتحاد کامیاران - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نوین کشاورز علی آباد - مقاومت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

پانیک گیلان - بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه پوریای ولی تالش

ستاره اتحاد تبریز-آرتام تبریز- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهرداری تبریز

سه شنبه ۳۰ فروردین

داماشیان گیلان- سردار بوکان- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته ششم

دوشنبه ۵ اردیبهشت

سامیت تهران -  نفت امیدیه -ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید رهنما شهریار

سپاهان نوین اصفهان - فولاد هرمزگان -ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شهرداری فومن - مقاومت آستارا-ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت

پانیک گیلان -علوی خرمدره زنجان ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش

فرهنگ رامهرمز - استقلال شوش ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه تختی رامهرمز

سپاهان نوین ایذه- یزد لوله ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نفت و گاز گچساران - کیان اراک ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه نفت اهواز

سه شنبه ۶ اردیبهشت

شادکام مشهد- پارسا صنعت خراسان جنوبی  ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد

ستارگان مردان پاشا - جوان نوین ساری - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

آریو اسلامشهر- مقاومت تهران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهداء اسلامشهر

بنیامین ورزشی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید رهنما شهریار

کیا تهران -نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه بعثت تهران

آرتام تبریز - اتحاد کامیاران- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه شهرداری تبریز

سردار بوکان - ستاره اتحاد تبریز- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه آزادی مهاباد

چهارشنبه ۷ اردیبهشت

دریای بابل - شاهین بجنورد- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

هفته هفتم

شنبه ۱۰ اردیبهشت

فولاد هرمزگان - سامیت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه خلیج فارس

یزد لوله - فرهنگ رامهرمز - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری

علوی خرمدره زنجان - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

کیان اراک - سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

نفت امیدیه- سپاهان نوین ایذه - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهدای نفت

استقلال شوش - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت

پارسا صنعت خراسان جنوبی - کیا تهران- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نوین کشاورز علی آباد - آریو اسلامشهر- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

داماشیان گیلان- پانیک گیلان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه سردار جنگل رشت

جوان نوین ساری – شادکام مشهد - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهداء ساری

اتحاد کامیاران - سردار بوکان - ساعت ۲۰:۴۵– ورزشگاه آزادی کامیاران

ستاره اتحاد تبریز- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۴۵– ورزشگاه شهرداری تبریز

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت

مقاومت آستارا –آرتام تبریز- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه وحدت آستارا

شاهین بجنورد  - ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

مقاومت تهران -دریای بابل- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه غدیر تهران

*در صورتی که تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه مبارک رمضان باشد،دیدارهای شماره ۴۷۱،۴۷۲،۴۷۳ پس از اذان مغرب شهرستان میزبان برگزار خواهد شد ضمن اینکه دیدار دو تیم مقاومت آستارا-آرتام تبریز به ورزشگاه سردار جنگل رشت منتقل می گردد.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.