فوتبالیست‌های معروف جهان دیده شده است که برخی از آنها نظیر "آردیلس" از ایتالیا و "پروزینسکی" از کرواسی تا 40‌عدد سیگار در طول روز نیز کشیده‌اند.

26

انتهای پیام/