رابطه مستقیمی بین ورزش و طبقه های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است.

به گزارش فرتاک ورزشی،

رضا صادق پور؛ نظریه «تن آسا» تورستین وبلن  و ساخت های جسمانی در  نظریه جامعه شناس بوردیو"پاسخ چرچیل به سوال خبرنگار :جناب نخست وزیر راز سلامتی شما چیست؟

پاسخ چرچیل :

من هرگز ورزش نکردم ،من ورزش نمیکنم واین افتخارمن است این جواب غافلگیر کننده را وینستون چرچیل در جواب مصاحبه گر می گوید وبیش از انکه نشانگر شخصیتی شوخ باشد نشانه ی طبقه مرفه در نطام سرمایه داری ان زمان  است،دستان لطیف و شکم های فربه نشان از مصرف های تجملی و غیبت فعالیت های سنگین درمیان قشرهایی بود که می خواستند تمایز خودرا هرچه بیشتر با بدنه ی جامعه نشان دهند ،درست از همین جاست که تولد کتاب مهم درجامعه شناسی رقم خورد.

« وبلن» در کتاب «طبقه ی تن آسا» نشان می دهدکه این قشر نوظهور دامان سرمایه داری مدرن ،به دنبال ایجاد جداسازی وجدانمایی در سبک زندگی خود و حتی بدنهای خود هستند وپیام مهمی رابه جامعه منتقل میکند ""من مصرف میکنم ،پس هستم""شیو ه های زندگی متنوع درعمل سبب پیدایش شکل ها و خصوصیت های گوناگونی می شود،هریک ازقشرهای جامعه دارای نشانه های نمادین وسبک زندگی خاص خوداند،نوع وشیوه ورزش کردن،فرهنگ های بدنی طبقه های پایین و بالای جامعه متفاوت است، ورزشکاران محله هایی چون نازی آباد، جوادیه، شهرری، میدان خراسان، جیحون، هاشمی، کمیل و... بدن آنها ابزاری برای کارکردن و نان درآوردن است، نه برای نمایش ،رابطه ی ابزاری با بدن برای کسب شغل و درآمداست.

ورزش رسانه بسیار مناسبی برای نمایش شیوه ی زندگی است،قلعه نوعی،فرهاد کاظمی،حمید استیلی،محمد خاکپور،علیرضا بیرانوند،خدادادعزیزی،کریم باقری و... در جنوب شهری مناطق استان خود متولد شده و برای کسب درآمد و جایگاه طبقاتی در فوتبال وارد شده و توانسته اند از حرکات بدن،فنون بدنی با توجه به اصل انعطاف پذیری در ورزش به طبقات بالایی جامعه کوچ کنند این چهره ها برای زیبا شناختی،اندام مناسب،سرگرمی و لذت به فوتبال روی نیاورده بلکه کسب درآمد مورد توجه بوده است.

سه عنصر اخلاق بدنی، عادت واره و شیوه زندگی در زیر سقف، همنشین یکدیگرنداز طرفی عادت واره وبه عبارتی ساخت جسمانی ،نظامی از تمایلات است که از پیچیدگی های کنشگر انسانی به دست می آید که با این تعریف می توان ورزش را یکی از عرصه های مهم ظهور نمادین شیوه زندگی دانست، طبقه ثروتمند مکانی ها و ورزش هایی را برمی گزیند که من وشما توانایی و استطاعت مالی برای ورود به آن رشته ها و مجموعه ها را نداریم از جمله مجموعه ورزشی انقلاب که اسم پرمعنای انقلاب را یدک می کشد (انقلاب از آن محرومان و کوخ نشینان است)جالبه ورودی مجموعه انقلاب از ورود محرومان جلوگیری خواهد کرد،

مجموعه"طبقه ممتاز" دارای ثروت از طریق انتخاب رشته ورزشی خودرا از دیگران جدا کرده وبا پرداختن به ورزش های خاص همواره فاصله اجتماعی خودرا از دیگران حفظ کند،بدنبال تمایز های طبقه خودشان هستند و میدان ورزش به یک میدان بزرگ اجتماعی تبدیل خواهد شد،فوتبال نیز با توجه به ورود پول وثروت، قراردادهای دلاری،یورویی،ورودیه های مدارس فوتبال چند میلیونی دیگر از آن پایین شهری ها نیست ،طبقه کارگر،کارمند، و محروم جامعه ،دیگر نمی تواند ادعا کند که فوتبال،مال طبقه زیرین جامعه است،انتظار پایگاه های اجتماعی از ورزش متفاوت است،پس نتیجه می گیریم ارتباط معناداری بین استفاده از ساخت های جسمانی(تن آسا)و استفاده از امکان خاص ورزشی بین طبقات اجتماعی جامعه وجود دارد.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.