تبریک اینستاگرامی صفحه AFC به علی کریمی به مناسبت سالروز تولد٤٠سالگى اش