در نیمه نخست دیدار پرسپولیس و کاشیما بازیکنان دو تیم درگیری پیدا کردند که با وساطت داور کار ختم به خیر شد.