«علیرضا اسدی» با نظر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، دبیرکل باقی ماند./حیدر بهاروند رئیس کمیته استان ها شد و عبدالکاظم طالقانی نیز به عضویت این کمیته درآمد.

به گزارش فرتاک ورزشی از فدراسیون فوتبال، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عصر امروز (سه شنبه) برگزار شد و هفت مصوبه داشت.

در این جلسه مهدی تاج، علی کفاشیان، الهه عرب عامری، حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان، محمود شیعی، عبدالکاظم طالقانی، هدایت ممبینی و علیرضا اسدی حضور داشتند.

ادامه فعالیت علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال مهمترین مصوبه نشست فوق بود.

همچنین با تصویب اعضای هیات رئیسه، حیدر بهاروند رئیس کمیته استان ها شد و عبدالکاظم طالقانی نیز به عضویت این کمیته درآمد.

مقرر شد تا مهدی تاج فردی را به عنوان سخنگوی فدراسیون به هیات رئیسه معرفی کند تا در صورت تصویب، این فرد به صورت رسمی معرفی شود.

گراش مالی و همچنین توضیح در خصوص انتصاب های جدید از سوی فدراسیون و همچنین ارائه آیین نامه به اعضای هیات رئیسه از دیگر مصوبات بود.

 

انتهای پیام/