روزنامه تایمز؛

ادن آزار ستاره بلژیکی چلسی اعتقاد دارد دلیل اینکه بهترین بازیکن دنیا نمی‌شود این است که خودخواه نیست.