روزنامه شوت بر روی جلو روزنامه امروز خود تیتری را با عنوان احضار خطیر به کمیته اخلاق و 5 میلیون دلار شرط بندی در هر بازی منتشر نموده است.