فرتاک ورزشی/ یک حس خوب که باید در جامعه تزریق شود تا حال دخترهای این سرزمین کمی بهتر از این شود که الان وجود دارد. عکس: محمدمیرزایی