کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای مرتبط با برخی از پرونده های مربوطه را صادر کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کمیته وضعیت بازیکنان در پرونده شکایت امین نجما از باشگاه آلومینیوم اراک ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۲,۹۴۳,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده و درخواست مابقی خواسته و مبلغ فصل دوم قرارداد مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شده که این رای طی مدت ۷ روز قابل تجدید نظرخواهی است.

در پرونده شکایت احمد عرب زاده از باشگاه آلومینیوم اراک نیز این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده است.

در پرونده شکایت باشگاه اتحاد سالار تهران از باشگاه رعد تهران دعوای خواهان مردود و غیر قابل رسیدگی دانسته شده است.

پیرو شکایت یونس گراییلی از باشگاه نساجی مازندران نیز کمیته وضعیت اقدام به بررسی پرونده نموده که بر این اساس باشگاه نساجی به پرداخت مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی محکوم شده که این رای مدت ۷ روز قابل تجدید نظرخواهی است.

در پرونده دادخواست هیات فوتبال استان تهران پیرامون عدم دریافت حق خروج از استان ابوالفضل درویش وند بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس تهران ، پیرو بررسی دفاعیات و ارائه مستنداتی که نشان دهنده پرداخت مبلغ می باشد این دادخواست رد شد.

با این وجود در پرونده شکایت هیات فوتبال استان تهران پیرامون دریافت حق خروج از استان محمد صادق بارانی به پرداخت مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق خروج از استان و ۱,۸۵۳,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

همچنین قرار تجدید نظرخواهی باشگاه استقلال تهران در پرونده حیدرعلی احمدزاده به دلیل عدم رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی رد شد.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.