شاگردان سیامک فراهانی در خانه و در مصاف با شهرداری تبریز با دو گل به برتری رسیده و سه امتیاز شیرین کسب کردند.