"مدیریت یعنی "کارکردن توسط دیگران "این عبارت یکی از قدیمی ترین تعاریف در ادبیات مدیریت است.

 رضا صادق پور؛  امروزه مدیریت یعنی "کارکردن با دیگران" این عبارت کوتاه نگرش مدیریت سنتی را به چالش کشیده  و به زیبایی تحول در نگرش به مدیریت را مطرح می سازد . درمجمع هیچ کس یک جزیره مستقل نیست بلکه هریک از ما بخشی از یک مجمع هستیم بخشی از یک کل.قدرت واقعی و پنهان کارتیمی و نتیجه فرآیندی آن "سینرژی یا هم افزایی" است.پس اعضای مجمع اهل اعتماد :ضعف ها و لغزش ها را می پذیرند، یاری می جویند، درباره حوزه مسئولیت خود از این و آن می پرسند و باز خورد می طلبند، پس از رسیدن به قضاوت سلبی برای خود ودیگران حق تردید قائل می شوند، مهارتها و تجربه های یکدیگر را ارج می گذارند و از آنها بهره می برند.

جهت گیری آینده صنعت فوتبال و روندهای آینده و اثرات آن ها به صنعت فوتبال توسط اعضای مجمع صورت می گیرد بعبارتی مجمع در راس امور فوتبال یک کشوراست""اعضای مجمع در انتخابات به انواع نظام های اقتصادی و تشکیلات ورزشی در فوتبال رای خواهند داد. بعبارتی افزایش فرصت های رشد، افزایش درآمدها یا سودها، افزایش نفوذ بیشتر در بازارها و کسب سهم بازار برای فوتبال، اشتغال بیشتر در راستای کسب و کار دیجیتالی، و بنیان نظری جهانی سازی فوتبال، اشکال و مسایل خود تنظیمی در ورزش فوتبال، تنظیم مقرارت در بازرگانی فوتبال، قوانین اختصاصی بازیکنان و مربیان و تعادل رقابتی، بازار کار رقابتی برای بازیکنان، مربیان، پزشکان، روانشناسان، بدنسازان و....،تعیین تولید درآمد برای صنعت فوتبال درتمام نقاط کشور، تسهیل و رفع موانع درجهت تجهیز منابع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای فوتبال، کاهش ورودی پرونده های انضباطی و کاهش ورود پرونده های مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول  بازیکنان، مربیان خارجی و داخلی، پس مجمع پنج عملکرد برای مدیریت زنجیره ای تامین در صنعت فوتبال را مدنظر خواهد داد.
عملکرد اول :چگونگی طراحی و تولید تامین شرکا  (هیات ها،باشگاهها و سایرین پیرامونی فوتبال) عملکرد دوم: پیاده سازی ارتباطات مشارکتی
عملکرد سوم: طراحی زنجیره تامین برای سوددهی استراتژیک
عملکرد چهارم:اطلاعات مدیریت زنجیره تامین
عملکرد پنجم :کاهش هزینه های زنجیره تامین

درنتیجه این مجمع فدراسیون است که تعیبن کننده خواهد بود. بالندگی و بازندگی صنعت فوتبال دراختیار اعضای مجمع فوتبال است، افکار عمومی و تخصصی در ورزش بدنبال چهره های فوتبالی با سوابق مدیریت کاربردی در حوزه های متفاوت اقتصادی،سازمانی و تشکیلاتی است در نهایت مجمع توانمند انتخاب می کند چهره های توانمند را چرا که در پایان انتخابات نمی توانند این جمله را دیگر به زبان جاری کنند که : برجای ما می نشینند و برما تفکر می کنند.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.