محسن عاشوری سرمربی بادارن تهران بعد از تساوی برابر آرمان گهر سیرجان در خصوص این بازی صحبت کرد.