چه کسی منفور شد ؟چه کسی قهرمان؟

سرویس لیگ برتری فرتاک ورزشی،وقتی مهدی طارمی زیر قولش زد و به نوعی حتی حسین  هدایتی را دور زد،هدایتی در اقدامی کاملا احساسی بر ضد آقای گل فصل قبل لیگ برتری مطلبی را در صفحه شخصی خود گذاشت تا خود را از او پرسپولیسی تر بداند و از طرفی خود را نزد هواداران پرسپولیس محبوب تر از قبل کند. آن روز شاید حاج حسین حتی یک درصد هم احتمال برگشت طارمی به پرسپولیس را نمیداد.

از سمت دیگر بعد از این پست طرفداران پرسپولیس با رکیک ترین الفاظ حسابی از خجالت ستاره تیم خود در آمدند و طارمی را خرد و خرد تر کردند.مهدی طارمی به خود آمد و فکر بازگشت به پر طرفدار ترین تیم آسیا در ذهن او جرقه زد.پس از چند روز کش و قوس های فراوان سرانجام بمب سرخ ها ترکید: طارمی به پرسپولیس بازگشت

حالا باید دید با این شرایط شعر حسین هدایتی برای کدام یک از آن ها صدق می کند!کدامیک پرسپولیسی تر اند و کدام یک محبوب تر و کدام یک منفور تر میشوند!اصلا چگونه طرفداران پرسپولیس میتوانند این اتفاق را هضم کنند

اما جدا از همه ی این ها باید دید پرسپولیسی که همیشه خود را متکی به تیم میداند نه یک فرد آیا با این همه حواشی میتواند امسال هم همان بازی های فصل قبل را به معرض ظهور بگذارد ویا برعکس این قدرت حواشی است که به زور برانکو میچربد!

نویسنده: احسان خسروی

انتهای پیام/