تقسیم امتیازات در نقش جهان اصفهان دیدار معوقه هـفـتـه نـهـم لـیـگ بـرتـر ایـران سپاهان: 1 گل: محمدرضا حسینی ('٣۵) ـ فولاد خوزستان: 1 گل: آیاندا پاتوسی ('٩)