برنامه مسابقات هفته های سوم تا هشتم مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

برنامه مسابقات هفته‌های سوم تا هشتم مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم - جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آرتام تبریز- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه شهرداری تبریز

دماوند آمل- شهدای رزکان البرز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

شهید اورکی اسلامشهر - کانیاو اشنویه- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدا    اسلامشهر

خلیج فارس ماهشهر-  سپاهان نوین ایذه- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدا ماهشهر

مقاومت آستارا- شهرداری فومن- ساعت ۲۱- ورزشگاه    سردار جنگل رشت

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مهاجر نوین مشهد- پاراگ تهران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه ثامن مشهد

پیشگامان فنون پارس - مقاومت تهران- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران

یزد لوله - ون پارس نقش جهان- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

خلیج فارس میناب - فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

ستارگان مردان پاشا -جوان نوین ساری- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه قائم نسیم شهر

صنعت ابریشم اصفهان- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد

پیام وحدت خراسان- شهرداری نوشهر- ساعت ۲۰:۱۰- ورزشگاه آزادی بیرجند

کیان اراک- نفت ایرانیان- ساعت ۲۱- ورزشگاه امام خمینی اراک

بعثت کرمانشاه- پاس گیلان- ساعت ۲۱- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

استقلال شوش- ایمان سبز شیراز- ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی شوش

هفته چهارم - پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرداری فومن - شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

سپاهان نوین اصفهان - استقلال شوش- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان

ایمان سبز شیراز -خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

سپاهان نوین ایذه- خلیج فارس میناب- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه اختصاصی فولاد

جوان نوین ساری- مهاجر نوین مشهد - ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ

مقاومت تهران- دماوند آمل- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

پاراگ تهران- پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران

بنیامین ورزشی تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه غدیر تهران

نفت ایرانیان - آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه قائم نسیم شهر

شهدا رزکان البرز -پیام وحدت خراسان- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه انقلاب کرج

شهرداری نوشهر- ستارگان مردان پاشا - ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهدا نوشهر

مقاومت آستارا - یزد لوله- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه تختی رامهرمز

کانیاو اشنویه- کیان اراک- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

ون پارس نقش جهان-  صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه    فولادشهر

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

پاس گیلان - مقاومت آستارا- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه سردار جنگل    رشت

هفته پنجم - چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیام وحدت خراسان- مقاومت تهران- ساعت ۱۸:۵۰- ورزشگاه    آزادی    بیرجند

مهاجر نوین مشهد- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹۰- ورزشگاه ثامن    مشهد

دماوند آمل- پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا    سیمرغ

ستارگان مردان پاشا - شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه قائم نسیم شهر

پاراگ تهران- جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید کشوری    تهران

کیان اراک- شهرداری فومن- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

بعثت کرمانشاه- نفت ایرانیان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه آزادی    کرمانشاه

آرتام تبریز- کانیاو اشنویه- ساعت ۱۹:۵۵- ورزشگاه شهرداری    تبریز

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

یزد لوله - سپاهان نوین ایذه - ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

ون پارس نقش جهان- فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

خلیج فارس ماهشهر- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر

شهید اورکی اسلامشهر – مقاومت آستارا- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

استقلال شوش- صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی    شوش

پاس گیلان- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۱۹:۴۰- ورزشگاه سردار جنگل    رشت

خلیج فارس میناب - ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه خلیج فارس    بندر عباس

هفته ششم - سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

پیشگامان فنون پارس-پیام وحدت خراسان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه غدیر    تهران

دماوند آمل-پاراگ تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه    شهدا    سیمرغ

شهید اورکی اسلامشهر-پاس گیلان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شهدا رزکان البرز-مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه انقلاب کرج

شهرداری نوشهر-جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا    نوشهر

مقاومت آستارا-کیان اراک - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه سردار جنگل    رشت

کانیاو اشنویه – بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰- ورزشگاه    شهید باکری ارومیه

سپاهان نوین اصفهان-خلیج فارس میناب- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان

نفت ایرانیان-بنیامین ورزش تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه قائم    نسیم شهر

مقاومت تهران-ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰

استقلال شوش-ون پارس نقش جهان- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه تختی شوش

ایمان سبز شیراز-یزد لوله- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

سپاهان نوین ایذه-فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه    اختصاصی فولاد اهواز

صنعت ابریشم اصفهان-خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

شهرداری فومن-آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت

هفته هفتم - دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

ستارگان مردان پاشا-پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه قائم    نسیم شهر

مهاجرنوین مشهد-مقاومت تهران- ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه ثامن مشهد

پاراگ تهران-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران

پیام وحدت خراسان-دماوند آمل- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی بیرجند

جوان نوین ساری-شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا  ساری

کیان اراک-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۰- ورزشگاه امام خمینی اراک

بنیامین ورزشی تهران-کانیاو اشنویه- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه غدیر    تهران

پاس گیلان-نفت ایرانیان- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

فرهنگ رامهرمز-ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی رامهرمز

ون پارس نقش جهان-سپاهان نوین ایذه - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

خلیج فارس میناب-صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

یزد لوله-سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهیدنصیری یزد

بعثت کرمانشاه-شهرداری فومن- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

آرتام تبریز-مقاومت آستارا- ساعت ۲۰:۰۵- ورزشگاه شهرداری  تبریز

هفته هشتم - دوشنبه ۱۷ خرداد

پیام وحدت خراسان-پاراگ تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی    بیرجند

دماوند آمل-ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

مقاومت تهران-جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

شهدا رزکان البرز-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج

کیان اراک-پاس گیلان - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

شهید اورکی اسلامشهر-آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدا  اسلامشهر

کانیاو اشنویه-نفت ایرانیان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

شهرداری فومن-بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰- ورزشگاه سردارجنگل    رشت

سه شنبه ۱۸ خرداد

ایمان سبز شیراز-سپاهان نوین ایذه- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

خلیج فارس ماهشهر-ون پارس نقش جهان- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر

صنعت ابریشم اصفهان-یزد لوله- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

پیشگامان فنون پارس-مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه غدیر    تهران

سپاهان نوین اصفهان-فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان

استقلال شوش-خلیج فارس میناب    - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه تختی شوش

مقاومت آستارا-بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.