جواد فروغی در بدو ورود به کشور: لباس پرستاری برای من مهمترین لباس است؛ امیدوارم خدا در همین لباس و بعد در لباس ورزش یاور من باشد.

انتهای پیام/