مهدی اطارمی بعد از بازگشتش به پرسپولیس در مقابل هواداران مصاححبه کرد.

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: پرسپولیس - مهدی طارمی -