به گزارش فرتاک ورزشی،

درهرلیگ معتبر ورزشی کم و بیش شاهد اشتباهات داوری هستیم که به ندرت تاثیر دوچندانی دارد.

اما اشتباهات داوری درلیگ خلیج فارس به حدی رسیده که اگر آن را عادت تلقی کنیم نابجا نیست.

اشتباهاتی که تاثیر گذاریشان از تاکتیک های مربی بیشتر است.

ازآغاز لیگ بیستم تا هفته های پایانی لیگ اشتباهات فاحشی را شاهد بوده ایم اما تمام ماجرا به این اشتباهات اصطلاحا سهوی ختم نمیشود.

چشم پوشی یا حمایت بی دلیل و گاه عامدانه کارشناسان و حتی کمیته های مربوطه

وضعیت قضاوت درلیگ ایران را متزلزل تر ازقبل ساخته

امری که کمبود امکانات به ویژه var رابیش از پیش گوشزد میکند.

اما گویا این کمبود ها درراستای پیشرفت های کاذب برخی نیاز است.

جدا از بحث سیستم داور ویدیویی یا چشم پوشی برخی ازکارشناسان بدون تردید؛یکی از عوامل تاثیرگذار در روند نزولی داوران کلاس های اموزشی پیش فصل است که یا نحوه برگزاری نامنظم دارد و یا گزینش داور به شیوه ای سطحی است.

اگر کلاس های داوری پیش فصل به طور منظم برگزار میشد یا انتخاب داوران بدون توجه به رزومه ی کاری یا میزان شهرت بودد،شاید، اشتباهات سهوی یا عمدی به طرز چشم گیری کاهش پیدا میکرد.  هرچند باتمام سخت گیری ها که باید برای کلاس های داوری درنظر گرفته شود توجه در روند سریع برای ورود VAR به ورزشگاه ها باید مورد توجه باشد.

ازطرفی؛انتقال داوران لیگ های پایین تر به لیگ برتر ازجمله عواملیست که اشتباهات داوری را افزایش داده چرا که داوران تازه وارد؛بدون داشتن تجربه یا آشنا نبودن با فضای جدید منجر به خطاهای داوریست.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.