گزارش تصویری دیدار تیم های ماشین سازی تبریز_شهرداری آستارا از نگاه دوربین محمد آزادمرد