گلاره ناظمی برترین داور بانوی ایرانی در عرصه بین المللی از بهترین و بدترین اتفاق زندگیش پرده برداشت.