صفحه رسمی اینستاگرام تیم ملی پیچ کارلوس کی‌روش را پس از سال‌ها آنفالو کرد تا به شایعات پایان دهد.