فراز کمالوند که فصل گذشته از دادن ۳ امتیاز به تیم مس کرمان در همه کنفرانس خبری ها صحبت می کرد و به این تیم حمله می کرد حالا سکوت کرد.

تیم فوتبال خیبر خرم آباد در این فصل با یک مورد جالب رو به رو شد و آنهم حکم به پیروزی برابر خلیج فارس ماهشهر با رای کمیته انضباطی بود. 

این ۳ امتیازی در حالی به خیبر داده شد که سایر تیم ها به این تبعیض معترض هستند و حالا در قبال این تصمیم سکوت فراز کمالوند جالب توجه است که هیچ نظری راجب این ۳ امتیاز کمیته انضباطی ندارد. 

سکوت کمالوند در حالی است که فصل گذشته همیشه در پایان بازی های تیمش بدون توجه به نتیجه بازی خودش صحبت از هدیه ۳ امتیازی به مس کرمان می کرد و همه را متهم می کرد اما حالا در قبال تیم خودش که با این موضوع رو به رو شده است گویا از این موضوع خوشحال است.

انتهای پیام/