مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل 96-95 برگزار شد.

به گزارش سرویس لیگ یک و دو فرتاک ورزشی، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول با حضور غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول مسابقات لیگ دسته اول و مصطفی شهبازی مسئول رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه های لیگ دسته اول برگزار شد. محمودزاده در این مراسم تاکید کرد که لیگ دسته اول روز 17 مرداد آغاز می شود. برنامه لیگ دسته اول با ساعت و تاریخ به زودی اعلام می شود.

 

* هفته اول

پارس جنوبی- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر

اکسین البرز - نساجی مازندران

راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

سپیدرود رشت - بادران تهران

فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد

خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز

 

* هفته دوم

خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی بوشهر

مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران

استقلال اهواز- آلومینیوم اراک

بادران تهران- فولاد یزد

فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران

نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر - مس کرمان

گل‌گهر سیرجان - اکسین البرز

 

*هفته سوم

راه‌آهن تهران- مس رفسنجان

آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران

مس کرمان- گل‌گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز

فولادیزد- ملوان بندرانزلی

خونه به خونه مازندران- بادران تهران

سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد

اکسین البرز- استقلال اهواز

 

* هفته چهارم

بادران تهران- ایرانجوان بوشهر

پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک

استقلال اهواز- فولادیزد

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران

گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران- مس کرمان

خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز

 

* هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر

سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز

ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی

راه‌آهن تهران- بادران تهران

آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد

مس کرمان - استقلال اهواز

 

* هفته ششم

گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک

مس رفسنجان- فولاد یزد

پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت

خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران

استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان

بادران تهران- مس کرمان

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

 

* هفته هفتم

مس کرمان- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر

فولادیزد- خونه به خونه مازندران

سپیدرود رشت- الومینیوم اراک

ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی

اکسین البرز- بادران تهران

نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد

راه‌آهن تهران- استقلال اهواز

 

* هفته هشتم

خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر

مس رفسنجان - نساجی مازندران

فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

آلومینیوم اراک - فولاد یزد

استقلال اهواز - سپیدرود رشت

خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران

بادران تهران - نفت مسجدسلیمان

ملوان بندرانزلی - مس کرمان

پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز

 

* هفته نهم

سپیدرود رشت - مس رفسنجان

مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران

راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک

اکسین البرز- فولاد یزد

فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی

گل‌گهر سیرجان - بادران تهران

نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد

نساجی مازندران - استقلال اهواز

 

* هفته دهم

استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر

ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران

مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان

بادران تهران - فجر سپاسی شیراز

فولادیزد- سپیدرود رشت

پارس جنوبی جم بوشهر - راه‌آهن تهران

خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان

خیبر خرم‌آباد- مس کرمان

آلومینیوم اراک - اکسین البرز

 

* هفته یازدهم

اکسین البرز - مس رفسنجان

ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر

نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران

نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک

مس کرمان - فولاد اهواز

راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی - بادران تهران

فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد

گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز

 

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر

بادران تهران - نساجی مازندران

خیبرخرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز

استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی

فولاد یزد - راه‌آهن تهران

سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک -  مس کرمان

خونه به خونه مازندران - اکسین البرز

 

* هفته سیزدهم

فجرسپاسی شیراز - مس کرمان

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر

گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران

ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد

مس کرمان - سپیدرود رشت

اکسین البرز - راه‌آهن تهران

ملوان بندر انزلی - خیبرخرم‌آباد

بادران تهران- استقلال اهواز

 

* هفته چهاردهم

فولادیزد - ایرانجوان بوشهر

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

پارس جنوبی جم بوشهر - گل‌گهر سیرجان

استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی

خیبرخرم‌آباد - بادران تهران

راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران - مس کرمان

سپیدرود رشت - اکسین البرز

 

* هفته پانزدهم

بادران تهران- مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر

فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران

گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

نساجی مازندران- فولاد یزد

ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت

مس کرمان - راه‌آهن تهران

خیبرخرم‌آباد - استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز

 

*هفته شانزدهم

اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر

راه‌آهن تهران - نساجی مازندران

سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان

فولادیزد - فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی

آلومینوم اراک - بادران تهران

مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد

پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

 

* هفته هفدهم

استقلال اهواز - مس رفسنجان

بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر

خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان - فولادیزد

نساجی مازندران - سپیدرود رشت

ایرانجوان بوشهر - راه‌آهن تهران

ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان

مس کرمان - اکسین البرز

 

انتهای پیام/