مس رفسنجان در خانه میزبان نساجی قائمشهر است که هر دو تیم‌ هفته گذشته یک تساوی جنجالی را به دست آوردند و حتی جریمه انضباطی نیز شدند.

حال هم مهدی رحمتی به خوبی می داند در این مسابقه نباید وارد حاشیه شود و هم ساکت الهامی وضعیت را می داند و نباید پرونده اش را سیاه تر کند.

هر دو تیم از مربیان جدیدی بهره می گیرند که هم مهدی رحمتی برای اثبات شایستگی هایش به قائمشهر رفته و هم ساکت الهامی برای ادامه موفقیتش نیاز به امتیاز گرفتن دارد. مربیانی که در این چند سال گزینه استقلال هم شدند ولی به نیمکت آبی ها نرسیدند!

انتهای پیام/