از ساعت 18 روز دوشنبه ماراتن نفس گیر لیگ شانزدهم استارت خواهد خورد.

حسام نیک پیبرای عاشقان فوتبال هیچ چیزی مرگبارتر از تعطیلات ما بین اختتامیه و افتتاحیه هر فصل نیست.

تعطیلاتی طاقت فرسا و عذاب آور روزهای دل مرده بدون هیجان انگار نبض زندگی عاشقان فوتبال کم میزند خیلی کم.

دوشنبه موعود فوتبالی های ایران از راه رسیده است و همه مهیای جشن جدید لیگ برتر رونمایی از تیم های محبوب و شروع رویا بافی 

شاد شدن از برد رقیب غصه خوردن از شکست بیم و امید استرس و  هیجان تا سرحد مرگ گاهی تلخ و درد آور گاهی به شیرینی شهد عسل.

با آغوش باز به لیگ شانزدهم سلام میکنیم و فرش قرمز زیر پایش می اندازیم به امید شروع دوباره هیجان جذاب زندگی برای عشق فوتبال های وطنی.

شروع لیگ شاید تنها روزی باشد که تیفوسی های دشمن که چشم دیدن همدیگر را ندارند هم با هم مهربان می شوند تا بازار رقابتشان گرم بشود داغ در حد جنون مثل گرمای طاقت فرسای مرداد جنوب مثل شرجی تب کرده خلیج فارس لذتی همراه با خود آزاری فراوان.

دوست عزیز و گرامی لیگ محترم خلیخ فارس دوره شانزدهم خوش آمدی.

 

انتهای پیام/