مردم روستایی در آرژانتین خواهان تغییر نام منطقه شان به اسم ستاره تیم ملی این کشور شدند.

به گزارش فرتاک ورزشی، مردم روستایی در آرژانتین به اسم فامیلیا خواستار تغییر اسم روستایشان به نام مسی شده اند.

مجسمه مسی هم در این روستا ساخته شده است.