این افتخار در تاریخ فوتبال ایران تنها نصیب یک مرد شده است،مردی به اسم سید محمد رضا پنجعلی قمی که به اختصار به او محمد پنجعلی میگویند.

به گزارش فرتاک ورزشی، محمد پنجعلی در حالی 61 ساله میشود که انگار همین دیروز بود که بازی های خونسردانه این دفاع بسیار با هوش باعث لذت اهالی فوتبال میشد.

پنجعلی دفاع آخر بود اما کار را از دفاع چپ آغازید.او در 22 سالگی در لیگ دسته دوم کاپیتان ابومسلم بود.ابومسلم به دسته اول آمد وپنجعلی که علی پروین به او ممد پنجی میگفت ،در اردوی تیم ملی در کنار علی پروین بود که با پیشنهاد او به پرسپولیس آمد.

پرسپولیس که در دفاع چپ و وسط ذوالفقار نسب واله وردی و وطنخواه را از دست داده بود؛پنجعلی وکاشی نژاد وسید علیخانی را گرفت،

 

پنجعلی

وقتی سید علیخانی که حالا جای گازرانی را هم در تیم ملی گرفته بود،تصادفی شدید کرد ،پنجعلی به دفاع وسط آمد ورفته رفته آن قدر خوب بازی کرد تا مرد اول دفاع میانی تیم پرسپولیس،تیم ملی،کاپیتان تیم ملی ودر سال 1986 کاپیتان تیم منتخب آسیا شد.

پنجعلی در روز 5 مهر 70 از تیم ملی ودر روز 3 خرداد 73 از فوتبال خداحافظی کرد ودر ذهن فوتبال ماند،باورش سخت است که ان مدافع بزرگ ورویایی امروز 61 ساله شده است.

 

انتهای پیام/