رامین رضاییان هنوز نیومده به باشگاه ریز اسپور، مورد توجه قرار گرفت.

،

 ریزه اسپور برای دیدار تدارکاتی با فرایبورگ آلمان از پوستر رامین رضائیان بازیکن فصل پیش پرسپولیس استفاده کرده است.

 

رضاییان

 

 

انتهای پیام/