مدل مو و لباس عجیب استقلالی های مدل 66


سرویس لیگ برتری فرتاک ورزشی،استقلال (تاج) در سال 1366 با یک دگر گونی محسوس روبرو شد و با از دست دادن چند مهره نام اشنا بیم و امید را برای حرکت پرپیچ خم در کنار خود دید ناصر حجازی به دنبال یکی دوفصل حضور نصفه نیمه ناگزیر به کناره گیری از استقلال ( تاج) کرد چنگیز و شاهین بیانی مسافر قطر بودند سعید مراغه چیان و نعلچگر به دارایی پیوستند و استقلال ( تاج) یکبار دیگر دل به جوانان و مهره های خانگی خوش داشتند و محمد رضا شکور زاده را به خود اضافه کردند و منصور پورحیدری کماکان مربی گری این تیم را بر عهده داشت.

این تصویر، مربوط به همان سال است