هواداران نساجی باز هم مورد آزار و اذیت مامورین امنیتی بازی ها قرار گرفتند.

به گزارش سرویس لیگ یک فرتاک ورزشی، هواداران متعصب نساجی مازندران که از قائشهر تا کرج را طی کرده اند تا تیم محبوبشان را حمایت کنند، از برخورد مامورین انتظامی کرج گله مند بودند که مامورین آنها را به رو به روی جایگاه که آفتاب نیز آنها را اذیت می کنند رهسپار کردند.

گفتنی است بازی نساجی مقابل اکسین در حال پیگیری است.

خبرنگار: "حسین پنبه کار"

 

انتهای پیام/