گلی تماشایی از رونالدو با پرشی بلند و گلی دیگر از نانی که با فرصت طلبی بدست آمد پرتغال را از ولز پیش انداخته و بیل ناامیدانه به بازی ادامه میدهد.

به گزارش سرویس فوتبال خارجی فرتاک/ گلی تماشایی از رونالدو با پرشی بلند و گلی دیگر از نانی که با فرصت طلبی بدست آمد پرتغال از ولز پیش افتاده و بیل نا امیدانه به بازی ادامه میدهد