آرون رمزی ناراحت در استادیو ؛ نبود او ضربه بزرگی به ولز بوده

به گزارش سرویس فوتبال خارجی فرتاک ورزشی/ آرون رمزی ناراحت در استادیوم ؛ نبود او ضربه بزرگی به ولز بوده.