ماریو در راه اینتر ناسیوناله

سرویس فوتبال خارجی فرتاک ورزشی،به احتمال فراوان پس از رغابت های یورو 2016 اینتر بازیکن 23 ساله پرتغالی ژوائو ماریو را با پیشنهادی 25 ملیون یورویی به جوزپه ناتسا خواهد آورد.