سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:نسبت به تخلفات گذشته رضاییان گذشت کرده بودیم اما به او القا شده بود که ما فریبش داده ایم.

علی اکبر طاهری درباره جدایی رامین رضاییان از پرسپولیس اظهار داشت: اخلاق من این نیست که خیلی مسائل را بیان کنم و دنبال این هستم تا حفظ آبرو شود اما با رفتار رامین رضاییان تفاهمات از بین رفت. من در حضور استیلی از رضاییان خواستم بماند و پرسپولیس او را به باشگاهی که می خواهد بدهد و در ادامه بازگردد. این پیشنهادی بود که مورد تایید استیلی هم قرار گرفت. به هر حال نام پرسپولیس نام بزرگی است و هر کسی لیاقت پوشیدن پیراهنش را ندارد.

وی ادامه داد: اما رضاییان حرف هایی زد که مشخص شد هیچ عرق و علاقه ای به پرسپولیس ندارد. او خیلی سریع گفت که اصلا نمی خواهد در پرسپولیس بماند و هرگز حاضر نیست در جایی بازی کند که بیش از یک سال طول بکشد اگرچه که پدر رضاییان هم می گفت که او باید در پرسپولیس بماند و او اشتباه فکر می کند. ما نسبت به تخلفات گذشته رضاییان گذشت کرده بودیم اما به او القا شده بود که ما فریبش داده ایم.

طاهری افزود: هرگز دوست نداشتم کار به اینجا برسد. رضاییان خودش اصرار کرد که وارد این مرحله شویم و با اصراری که داشت امیال شخصی اش را نشان داد. من در این ۳،۴ روز بیشترین وقتم را به رضاییان اختصاص داده بودم ولی برخی فکر می کردند که باشگاه در زمینه بازگشت او کوتاهی می کند.

وب سایت 90

انتهای پیام/