به گزارش فرتاک ورزشی؛ قرارداد سینا زامهران و شاهین محمدی، بازیکنان تیم‌های پایه پدیده با تیم بزرگسالان این باشگاه به ثبت رسید.

به گزارش کاپ، قرارداد سینا زامهران و شاهین محمدی که هر دو در آکادمی باشگاه پدیده خراسان پرورش یافتند، با تیم بزرگسالان این باشگاه به ثبت رسید.


منبع: کاپ