از 2 مدیر گذشته پرسپولیس شنیدیم که برای موفقیت ودور شدن حاشیه ها از پرسپولیس باید از علی پروین وعلی کریمی فرار کرد.

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی، اما ترس برخی مدیران از این 2 به خاطر این بود که نمیخواستند  سایه محبوبیت تیم روی سر این 2 بیفتد ونمیخواستند ونمیتوانستد از این 2 به درستی بهره ببرند.از بین 2 مدیر گذشته هیچ کدام در پرسپولیس سالهای 85 تا 92 موفق نشدند تا معلوم شود فوتبال نیازمند یک دیدگاه حرفه ای ست واستفاده از چنین بزرگانی هنر میخواهد.

 

محبوب ترین مردان فوتبال برای سرسلامتی دادن به پژمان جمشیدی به مسجد رفتند وکنار هم نشستند وپرسپولیسی های قدیمی را به یاد 18 سال قبل انداختند که کریمی برای پرسپولیس گل زد وپروین گفت:این بچه از کریم باقری هم بهتر خواهد شد....والبته کریمی چنان شد که سلطان می گفت.

 

انتهای پیام/