روزنامه خبر ورزشی در تیتر اول روزنامه خود خبر از انتخاب جانشین طارمی داده است. هم چنین این روزنامه خبر از حضور فرهاد مجیدی در جشن ویژه مراسم پیراهن استقلال داده است