مهاجم فصل گذشته خونه به خونه بابل با عقد قراردی رسمی به عضویت نساجی در آمد.

به گزارش فرتاک ورزشی، سجاد آشوری، مهاجم فصل گذشته خونه به خونه بابل، با عقد قراردادی رسمی به عضویت نساجی مازندران در آمد.

مدت قرارداد این مهاجم تکنیکی و اهل قائمشهر ۲ سال است.

 

انتهای پیام/