سروش رفیعی،بعد از امضای قرارداد با پرسپولیس،پستی را به اشتراک گذاشت.

‌رفیعی پس از بازگشت از قطر، طی مذاکراتی که با حمیدرضا گرشاسبی انجام داد، در نهایت قرارداد خود را به امضا رساند.

او بعد از امضای قرارداد با پرسپولیس،پستی را به اشتراک گذاشت.

1

انتهای پیام/