اولین تمرین تیم فوتبال استقلال در دوحه قطر زیر نور برگزار شد.