کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های تراکتورسازی و شهرداری تبریز و نساجی مازندران را محکوم کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین وضعیت این فدراسیون به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت هادی ایمانی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 540 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی، با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

* در پی شکایت عباس آشوبی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 939 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی، با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

* در پرونده شکایت حمید کاظمی عسگرانی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال، به انضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ 26 میلیون و 928 هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت سعید آقایی نوجه از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و 766 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 100 میلیون و 250 هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت میلاد شیخ‌فخرالدینی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 714 میلیون و 276 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.